نفسى

Dark Mortal

3.7
41 سبتمبر 19, 2020
40 أغسطس 17, 2020

The Villainess Reverses the Hourglass

3.9
45.2 سبتمبر 12, 2020
45.1 سبتمبر 12, 2020

Record of Ragnarok

3.5
35.2 سبتمبر 10, 2020
35.1 سبتمبر 10, 2020

The Devil’s Boy

3.8
30 سبتمبر 10, 2020
29 أغسطس 30, 2020

The Sword of Glory

3
8 سبتمبر 6, 2020
7 سبتمبر 6, 2020

Akatsuki no Yona

4.1
196 سبتمبر 6, 2020
195 سبتمبر 3, 2020

The Boy of Death

5
5 أغسطس 25, 2020
4 أغسطس 25, 2020

Dark Blood Age

5
17 أغسطس 16, 2020
16 أغسطس 15, 2020