فوق الطبيعه

Trample on the River of Immortality

3.4
213 يونيو 21, 2021
212 يونيو 21, 2021

Cultivation through science

4.1
10 يونيو 18, 2021
9 يونيو 14, 2021

October Snake Fetus

4.1
34 يونيو 18, 2021
33 يونيو 10, 2021

My Master Is A Deity

4
18 يونيو 17, 2021
17 مايو 23, 2021

I’m Just an Immortal

3.4
33 يونيو 17, 2021
32 يونيو 9, 2021

Becoming a God by Myself

4.1
16 يونيو 13, 2021
15 أبريل 30, 2021

Wizard’s Martial World

3.9
30 يونيو 8, 2021
29 مايو 31, 2021